Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per donar compliment a allò establert en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Arnau Serra Pòrtulas, amb DNI 45492125B i domicili a efectes de notificacions al Carrer Salmerón, 152, 1r 1a, 08222, Terrassa, (a partir d’ara TOCALILAFIBRA), mitjançant la present Política de Privacitat, informa als seus usuaris sobre l’ús de les dades personals d’aquests que s’aportin a través de formularis, a través de l’ús de tocalilafibra.com (a partir d’ara, la Pàgina), mitjançant correu electrònic o qualsevol altre mitjà.

Les dades de caràcter personal aportades quedaran incorporades a un fitxer per al seu tractament, automatitzat o no, amb la finalitat de donar resposta a les qüestions o els dubtes plantejats i/o tramitar l’encàrrec de la composició, així com la gestió dels serveis contractats a la Pàgina.

Existint relació contractual entre les parts o no existint però comptant amb el consentiment de manera expressa, també serviran per a l’enviament de comunicacions comercials, excepte oposició, de serveis i/o novetats a TOCALILAFIBRA. No obstant, si no desitja rebre aquest tipus d’informació, l’usuari pot enviar un correu a info@tocalilafibra.com.

Les dades de caràcter personal de l’usuari no seran cedides a tercers excepte que autoritzi a TOCALILAFIBRA expressament a fer-ho.

Amb la finalitat de facilitar la navegació per la Pàgina, l’usuari ha de saber que TOCALILAFIBRA pot utilitzar tecnologia per a la implantació de “cookies” al seu equip. Si no ho desitgés així, l’usuari pot desactivar aquesta funció a través de les opcions de configuració del navegador que utilitzi per entrar a la Pàgina. Més informació sobre l’ús de “cookies”, aquí.

Conforme a la legislació vigent, l’usuari podrà exercir, respecte les dades de caràcter personal, que estiguin en poder de TOCALILAFIBRA, els seus drets (accés, rectificació, cancelació i oposició) a través d’una sol·licitud escrita dirigida a TOCALILAFIBRA, Carrer Salmerón, 152, 1r 1a, 08222, Terrassa, acompanyada d’una còpia del seu document nacional d’identitat o d’algun document que l’identifiqui de manera que TOCALILAFIBRA pugui cerciorar-se de la seva identitat, o al correu electrònic info@tocalilafibra.com.